სტატიები

657
ნაპოვნი შედეგები
თარიღი:
უკრაინელი ქალები, რომლებსაც საკუთარი ქვეყნის დატოვება ომის გამო მოუწიათ და ამჟამად საქართველოში ცხოვრობენ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, ტექნოლოგიებს შეისწავლიან.
თარიღი:
სტუდენტებმა ისეთ საკითხებზე იმსჯელეს, როგორებიცაა რისკები, რომლებსაც ქალები ონლაინსივრცეში აწყდებიან და კიბერუსაფრთხოების სფეროში არსებული გენდერული უთანასწორობის მიზეზები, კიბერშევიწროება, ადევნება და კიბერდანაშაული გენდერული ნიშნით.
თარიღი:
34 წლის ავთანდილ წერეთელს, რომელიც თიბისიში მუშაობს, ბიჭი გასული წლის დეკემბერში შეეძინა. ახალგაზრდა მამა დამსაქმებლის შეთავაზებას, მშობლის შვებულებით ესარგებლა, დაუფიქრებლად დათანხმდა.
თარიღი:
თანამედროვე ბიზნესგარემოში ადამიანური რესურსების მართვის პროფესიონალები ჯანსაღი და თანასწორი ორგანიზაციული კულტურის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან პარტნიორობით, იურიდიული დახმარების სამსახურში სპეციალიზებული ადვოკატები შესაბამის გადამზადებას გაივლიან. სპეციალური, ინტენსიური კურსი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საადვოკატო საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებასა და ძალადობის მსხვერპლთა ინტერესების დაცვას.
თარიღი:
ტრადიციული ტრენინგი წელს 27-29 აპრილს ჩატარდა და მას სახელმწიფო უწყებების 13 თანამშრომელი ესწრებოდა. მონაწილეები გენდერულად ინკლუზიური სამშვიდობო პროცესების ნორმატიულ და პოლიტიკურ ჩარჩოებს, კონფლიქტის გენდერულად მგრძნობიარე ანალიზსა და გენდერულად ინკლუზიური სამშვიდობო მოლაპარაკებების სპეციფიკას გაეცნენ.
თარიღი:
გლობალური პრაქტიკა ადასტურებს, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის პროცესში დამსაქმებლების მკაფიო პოლიტიკას, რომელიც მსხვერპლისა თუ ძალადობაგამოვლილი ადამიანების ინტერესებს მაქსიმალურად ითვალისწინებს, განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლია.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 10 წელზე მეტია, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობით, უწყებაში გენდერულ მეინსტრიმინგზე აქტიურად მუშაობს. ეს თანამშრომლობა, სხვა საკითხებთან ერთად, თავდაცვის ძალებში ქალების წვლილის აღიარებას გულისხმობს.
თარიღი:
იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, უკრაინელი ლტოლვილი ქალებისა და გოგოების გაძლიერებისთვის საქართველოში, სლოვაკეთსა და პოლონეთში მნიშვნელოვანი ინიციატივა წამოიწყო. პროექტი, რომლის ბიუჯეტიც 565,000 აშშ დოლარია, უკრაინიდან ლტოლვილ 480 ქალსა და გოგოს დაეხმარება. ამას გარდა, ინიციატივა მიმართული იქნება სამოქალაქო საზოგადოებაზე, პარტნიორ სახელმწიფო უწყებებსა და ქალთა უფლებადამცველ ორგანიზაციებზე.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონულმა ოფისმა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონულმა ოფისმა, ევროკავშირის მხარდაჭერით, რეგიონული პროგრამის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად” მეორე ფაზის განხორციელება დაიწყეს.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, საქართველოსა და თბილისის საფონდო ბირჟების მხარდაჭერით, ქართული საფინანსო სექტორი გლობალურ ინიციატივას „დარეკე ზარი გენდერული თანასწორობისთვის“ ტრადიციულად წელსაც შეუერთდა.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციისთვის ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებში გოგოების ჩართულობა, მათი ხელშემწყობი და სამოტივაციო ინიციატივების მხარდაჭერა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.
თარიღი:
როგორ ცვლიან სოფლად მცხოვრები ქალები საკუთარი ოჯახების, სოფლებისა და თემების ცხოვრებას უკეთესობისკენ და რა სირთულეების გადალახვა უწევთ მათ — სწორედ ამ თემებს ეხმაურება პუბლიკაცია „ ჩვენ, ქალებს, დიდი ძალა გვაქვს“, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, გენდერული კვირეულის ფარგლებში, ახალციხეში წარადგინა.
თარიღი:
სამუშაოს მაძიებელი ქალები საქართველოში კვლავაც არაერთ წინააღმდეგობას, უთანასწორობასა თუ სტერეოტიპს აწყდებიან, ამიტომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ამ გამოწვევების დასაძლევად, სხვადასხვა ინიციატივას მუდმივად უჭერს მხარს.
თარიღი:
გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა სხვადასხვა სექტორის, მათ შორის, ხელისუფლების, არასამთავრობო თუ დონორი ორგანიზაციებისა და ბიზნესის ჩართულობას მოითხოვს.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია საქართველოს განათლების სისტემაში გენდერის მეინსტრიმინგის მხარდაჭერას აქტიურად აგრძელებს და მჭიდროდ თანამშრომლობს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან.
თარიღი:
იძულებით გადაადგილებულ ქალებს უნიკალური გამოცდილება და გამოწვევები აქვთ, ამიტომ კონფლიქტის მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობასთან დაკავშირებული ეფექტიანი პოლიტიკისთვის მათი შეხედულებების გათვალისწინება აუცილებელია.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია საჯარო უწყებებთან სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის დანერგვის შესახებ თანამშრომლობასა და მათ მხარდაჭერას აქტიურად აგრძელებს.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობით, უწყებაში გენდერულ მეინსტრიმინგზე აქტიურად მუშაობს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა პუბლიკაცია „ქალები საქართველოს სამსახურში“, რომელშიც გაერთიანებულია 13 სამხედრო მოსამსახურე ქალის ბიოგრაფიული ისტორიები.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და ინიციატივით, საერთაშორისო ექსპერტმა ზარა ჯარვინენმა „გენდერულად მგრძნობიარე ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგის სახელმძღვანელო“ შეიმუშავა, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვისაა განკუთვნილი.