სტატიები

649
ნაპოვნი შედეგები
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან პარტნიორობით, იურიდიული დახმარების სამსახურში სპეციალიზებული ადვოკატები შესაბამის გადამზადებას გაივლიან. სპეციალური, ინტენსიური კურსი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საადვოკატო საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებასა და ძალადობის მსხვერპლთა ინტერესების დაცვას.
თარიღი:
გლობალური პრაქტიკა ადასტურებს, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღმოფხვრის პროცესში დამსაქმებლების მკაფიო პოლიტიკას, რომელიც მსხვერპლისა თუ ძალადობაგამოვლილი ადამიანების ინტერესებს მაქსიმალურად ითვალისწინებს, განსაკუთრებული როლის შესრულება შეუძლია.
თარიღი:
იაპონიის მთავრობის მხარდაჭერით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, უკრაინელი ლტოლვილი ქალებისა და გოგოების გაძლიერებისთვის საქართველოში, სლოვაკეთსა და პოლონეთში მნიშვნელოვანი ინიციატივა წამოიწყო. პროექტი, რომლის ბიუჯეტიც 565,000 აშშ დოლარია, უკრაინიდან ლტოლვილ 480 ქალსა და გოგოს დაეხმარება. ამას გარდა, ინიციატივა მიმართული იქნება სამოქალაქო საზოგადოებაზე, პარტნიორ სახელმწიფო უწყებებსა და ქალთა უფლებადამცველ ორგანიზაციებზე.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონულმა ოფისმა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონულმა ოფისმა, ევროკავშირის მხარდაჭერით, რეგიონული პროგრამის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად” მეორე ფაზის განხორციელება დაიწყეს.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, საქართველოსა და თბილისის საფონდო ბირჟების მხარდაჭერით, ქართული საფინანსო სექტორი გლობალურ ინიციატივას „დარეკე ზარი გენდერული თანასწორობისთვის“ ტრადიციულად წელსაც შეუერთდა.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციისთვის ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებში გოგოების ჩართულობა, მათი ხელშემწყობი და სამოტივაციო ინიციატივების მხარდაჭერა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა.
თარიღი:
როგორ ცვლიან სოფლად მცხოვრები ქალები საკუთარი ოჯახების, სოფლებისა და თემების ცხოვრებას უკეთესობისკენ და რა სირთულეების გადალახვა უწევთ მათ — სწორედ ამ თემებს ეხმაურება პუბლიკაცია „ ჩვენ, ქალებს, დიდი ძალა გვაქვს“, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, გენდერული კვირეულის ფარგლებში, ახალციხეში წარადგინა.
თარიღი:
სამუშაოს მაძიებელი ქალები საქართველოში კვლავაც არაერთ წინააღმდეგობას, უთანასწორობასა თუ სტერეოტიპს აწყდებიან, ამიტომ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ამ გამოწვევების დასაძლევად, სხვადასხვა ინიციატივას მუდმივად უჭერს მხარს.
თარიღი:
გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა სხვადასხვა სექტორის, მათ შორის, ხელისუფლების, არასამთავრობო თუ დონორი ორგანიზაციებისა და ბიზნესის ჩართულობას მოითხოვს.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია საქართველოს განათლების სისტემაში გენდერის მეინსტრიმინგის მხარდაჭერას აქტიურად აგრძელებს და მჭიდროდ თანამშრომლობს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან.
თარიღი:
იძულებით გადაადგილებულ ქალებს უნიკალური გამოცდილება და გამოწვევები აქვთ, ამიტომ კონფლიქტის მოგვარებისა და მშვიდობის მშენებლობასთან დაკავშირებული ეფექტიანი პოლიტიკისთვის მათი შეხედულებების გათვალისწინება აუცილებელია.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია საჯარო უწყებებთან სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის დანერგვის შესახებ თანამშრომლობასა და მათ მხარდაჭერას აქტიურად აგრძელებს.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერითა და ინიციატივით, საერთაშორისო ექსპერტმა ზარა ჯარვინენმა „გენდერულად მგრძნობიარე ადამიანის უსაფრთხოების მონიტორინგის სახელმძღვანელო“ შეიმუშავა, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვისაა განკუთვნილი.
თარიღი:
კარგი მმართველობის რეფორმის პროცესში გენდერული თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებას ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით საქართველოსთვის, რომელიც ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ ისწრაფვის. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, საკუთარი მანდატის შესაბამისად, მხარს უჭერს ქვეყანაში ამ რეფორმის წარმატებით განხორციელებაში გენდერული მეინსტრიმინგის ინტეგრირებას.
თარიღი:
საქართველოში ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დღის წესრიგის განხორციელების მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი ლოკალიზაცია და მთელი ქვეყნის მასშტაბით დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული, თემის ლიდერი ქალების გაძლიერებაა.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 10 წელზე მეტია, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან პარტნიორობით, უწყებაში გენდერულ მეინსტრიმინგზე აქტიურად მუშაობს. ეს თანამშრომლობა, სხვა საკითხებთან ერთად, თავდაცვის ძალებში ქალების წარმოჩენასა და მათი წვლილის აღიარებას გულისხმობს. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა პუბლიკაცია „ქალები საქართველოს სამსახურში“.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ნორვეგიის მთავრობის მხარდაჭერით, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში ქალებისა და გოგოების ჩართულობის გაზრდაზე აქტიურად მუშაობს და მათთვის შესაბამისი ცოდნისა თუ კომპეტენციების გაზიარების ხელშეწყობას აგრძელებს.
თარიღი:
საქართველოში ყოველ მე-2 ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია, ყოველ მე-4 ქალს კი სექსუალური შევიწროების გამოცდილება აქვს.
თარიღი:
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია აგრძელებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე რეგულარული საინფორმაციო შეხვედრების მხარდაჭერას, რომელთა მთავარი მიზანიც სამშვიდობო პროცესებში ქალთა ეფექტიანი მონაწილეობის ხელშეწყობა, მათი საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებაა.
თარიღი:
რადიო „თავისუფლების“ თბილისის ბიუროს რეპორტიორმა, ეკა ქევანიშვილმა, რომელიც ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ წლებია მუშაობს, ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ სტატიის წერისას მთავარი აქცენტი სწორედ სახელმწიფო სერვისებზე გააკეთა.