შესყიდვები

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია სხვადასხვა მიმწოდებლისა და კონსულტანტისგან იძენს საქონელსა და მომსახურებას, რათა უზრუნველყოს ორგანიზაციის პროგრამების განხორციელება.

მიმდინარე წინადადებები | დაკავშირებული დოკუმენტები | კონტრაქტების მინიჭება

მიმდინარე წინადადებები

დაკავშირებული დოკუმენტები

კონტრაქტების მინიჭება

  • 2013 წელს კონტრაქტების მინიჭება 30,000 აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების საქმიანობისთვის