შესყიდვები

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია სხვადასხვა მიმწოდებლისა და კონსულტანტისგან იძენს საქონელსა და მომსახურებას, რათა უზრუნველყოს ორგანიზაციის პროგრამების განხორციელება.

მიმდინარე წინადადებები | დაკავშირებული დოკუმენტები | კონტრაქტების მინიჭება

მიმდინარე წინადადებები

დაკავშირებული დოკუმენტები

კონტრაქტების მინიჭება

  • 2013 წელს კონტრაქტების მინიჭება 30,000 აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების საქმიანობისთვის
Featured publication

The power of procurement: How to source from women-owned businesses

The power of procurement: How to source from women-owned businesses

This manual provides corporations with a deeper understanding of the barriers and challenges preventing women-owned businesses from accessing and fully participating in local and global values chains. It also provides sensible, actionable steps that corporations can take with their strategic sourcing decisions to evaluate the diversity of their supplier base and to increase the share of women-owned businesses in their procurement.