რას ვაკეთებთ

საქართველოში კონფლიქტების პრევენციაში, კონფლიქტების მოგვარებასა და მდგრად სამშვიდობო პროცესებში ქალების ეფექტური მონაწილეობის გასაზრდელად გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (იმ დროს UNIFEM) პარტნიორებს 2001 წლიდან რეგულარულად ეხმარება. გაიგე უფრო მეტი

საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის აღკვეთისთვის, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მთავრობასა და პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მჭიდროდ თანამშრომლობს. გაიგე უფრო მეტი

მზარდი ფაქტები და მონაცემები ადასტურებენ, რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების წარმატებით განხორციელება ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გარეშე შეუძლებელია. გაიგე უფრო მეტი

გაეროს სამთავრობათაშორისო ფორუმებზე წევრი სახელმწიფოები იკრიბებიან, რათა იმსჯელონ და შეთანხმდნენ გენდერული თანასწორობის გლობალურ ნორმებსა და სტანდარტებზე. გაიგე უფრო მეტი

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, ქვეყანაში ადგილობრივ დონეზე გენდერული ბიუჯეტირების შემოღების მიზნით, 2013 წლიდან მუშაობს. 2013-2014 წლებში ამ კუთხით საქმიანობა ხუთ მუნიციპალიტეტში წარიმართა, 2019 წელს კი იგი კიდევ უფრო გაფართოვდა. გაიგე უფრო მეტი

სისტემის სხვადასხვა ნაწილის ერთად მოქმედების შემთხვევაში მწირი რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი. გაეროს სისტემაში გაეროს ქალთა ორგანიზაციას მინიჭებული აქვს მანდატი - უხელმძღვანელოს, ხელი შეუწყოს და კოორდინირება გაუწიოს ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია ქალთა უფლებებისა და მათთვის არსებული შესაძლებლობების სრული რეალიზებისკენ. გაიგე უფრო მეტი