ანგარიშ­ვალდებულება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციას აღებული აქვს ვალდებულება, განახორციელოს დამოუკიდებელი და ობიექტური შიდა კონტროლი თავისი საქმიანობის ეფექტიანობისა და ქმედითობის გასაუმჯობესებლად.

გაეროს განვითარების პროგრამის აუდიტის და გამოძიებათა ოფისს (OAI) დაეკისრა პასუხისმგებლობა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციას საჭიროებისამებრ გაუწიოს სააუდიტორო მომსახურება. აუდიტისა და გამოძიებათა ოფისი ატარებს შიდა აუდიტს, ეწევა დაკავშირებულ საკონსულტაციო და საგამოძიებო მომსახურებებს.

შეფასების ოფისის მუშაობა მიმართულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად ანგარიშვალდებულების გაზრდის, შეფასებისა და პარტნიორობის მეშვეობით არსებული მდგომარეობის შესწავლის გზით.

news
უახლესი ამბები