ჩვენ შესახებ

სხვა საკითხებთან ერთად გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მუშაობს ქალთა და გოგონათა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრის, ქალთა შესაძლებლობების გაზრდის, ქალებსა და მამაკაცებს - როგორც განვითარების, ადამიანის უფლებების, ჰუმანიტარული ქმედების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების სფეროებში პარტნიორებსა და ბენეფიციარებს - შორის თანასწორობის მიღწევის მიზნით. გაიგე უფრო მეტი

ქ-ნი პუმზილე მლამბო ნქგუკა გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორია. მან თანამდებობრივი ფიცი 2013 წლის 19 აგვისტოს დადო. ქ-ნმა პუმზილე მლამბო ნქგუკამ თავისი კარიერა ადამიანის უფლებების, თანასწორობისა და სოციალური სამართლიანობის საკითხებს მიუძღვნა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობას თავის უზარმაზარ გამოცდილებასა და ცოდნას მოახმარს. გაიგე უფრო მეტი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია საქართველოში 2001 წლიდან საქმიანობს. 2013 წელს ორგანიზაციამ საქართველოში თავისი წარმომადგენელი დანიშნა და ოფისი ჩამოაყალიბა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ამჟამინდელი საქმიანობა მიზნად ისახავს სახელმწიფო და არასამთავრობო პარტნიორებისთვის დახმარების გაწევას საქართველოში გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. გაიგე უფრო მეტი

2021 წლის აგვისტოდან კაორი იშიკავა საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელია. მას 20-ზე მეტ ქვეყანაში სამშვიდობო, ჰუმანიტარული და განვითარების პროგრამების მართვის, პოლიტიკის დონეზე ადვოკატირების 20 წელზე ხანგრძლივი, მრავალმხრივი გამოცდილება აქვს. გაიგე უფრო მეტი

გაეროს ქალთა ორგანიზაციას აღებული აქვს ვალდებულება, განახორციელოს დამოუკიდებელი და ობიექტური შიდა კონტროლი თავისი საქმიანობის ეფექტიანობისა და ქმედითობის გასაუმჯობესებლად. გაიგე უფრო მეტი

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისა და ქალთა შესაძლებლობების გაზრდის საკითხებზე მომუშავე გაეროს სააგენტო (გაეროს ქალთა ორგანიზაცია) ასაქმებს პრაქტიკოს ექსპერტებს შემდეგი სამუშაოების შესასრულებლად. გაიგე უფრო მეტი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია სხვადასხვა მიმწოდებლისა და კონსულტანტისაგან იძენს საქონელსა და მომსახურებას, რათა უზრუნველყოს ორგანიზაციის პროგრამების განხორციელება. გაიგე უფრო მეტი