გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების და საჭიროებების შეფასება

Image
გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების და საჭიროებების შეფასება - ყდა

კვლევა ჩატარდა 2023 წელს და მიზნად ისახავდა გენდერულ თაანსწორობაზე და ქალთა გაძლიერებაზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების შეფასებას, ძლიერი და სუსტი მხარეების იდენტიფიცირებასა და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული რეკომენდაციების შემუშავებას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გასაძლიერებლად, რათა ისინი მეტად იყვნენ ჩართულნი გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში.

ანგარიში მომზადდა CRRC- საქართველოს მიერ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის „ ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის საქართველოში“ ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით.

View online/download

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

UN Women office publishing: Georgia Country Office
პუბლიკაციის წელი
2024
გვერდების რაოდენობა
61
news
უახლესი ამბები