შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საქართველოში

Image
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები საქართველოში. ფოტო: ქალები საქართველოდან

მსოფლიოში შეზღუდული შესაძლებლობის მაჩვენებელი ქალებს შორის უფრო მაღალია, ვიდრე კაცებს შორის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგოები დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმას განიცდიან, მათ შორის გენდერულ დისკრიმინაციას. არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, დოკუმენტი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისა და გოგოების წინაშე არსებულ ძირითად გამოწვევებს აღწერს.

დოკუმენტი მომზადებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ, პროექტის „კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ და გაეროს ერთობლივი პროგრამის „სოციალური დაცვის გარდაქმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის საქართველოში“ ფარგლებში, ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და მდგრადი განვითარების მიზნების ერთობლივი ფონდის მხარდაჭერით.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2021
გვერდების რაოდენობა
6