მენტორობა ქალთა გაძლიერებისთვის, სახელმძღვანელო სამუშაო ადგილებზე მენტორობის პროგრამებისთვის

მენტორობა ის პოპულარული და ქმედითი საშუალებაა, რომელსაც კერძო სექტორის კომპანიები ქალების პროფესიული მომზადებისა და განვითარების, ასევე, ქალთა გაძლიერების მე-4 პრინციპის განხორციელებისა და ორგანიზაციული კულტურის პოზიტიური ცვლილების ხელშეწყობისთვის იყენებენ. 

წინამდებარე სახელმძღვანელო საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობითა და იმ გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავდა, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და კრეატიული განვითარების ცენტრის მიერ საქართველოს 11 კომპანიაში განხორციელებული მენტორობის საპილოტე პროგრამების მიხედვით შეიქმნა. სახელმძღვანელოს მიზანია, კომპანიებს მენტორობის ისეთი სპეციალური პროგრამების ჩამოყალიბებასა და დანერგვაში დაეხმაროს, რომლებიც მათ კონკრეტულ საჭიროებებს დააკმაყოფილებს. 

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ეკონომიკური გაძლიერება; გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება

Resource type:

პუბლიკაციის წელი: 2020

გვერდების რაოდენობა: 92

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)