მენტორობა ქალთა გაძლიერებისთვის, სახელმძღვანელო სამუშაო ადგილებზე მენტორობის პროგრამებისთვის

Image
მენტორობა ქალთა გაძლიერებისთვის, სახელმძღვანელო სამუშაო ადგილებზე მენტორობის პროგრამებისთვის

მენტორობა ის პოპულარული და ქმედითი საშუალებაა, რომელსაც კერძო სექტორის კომპანიები ქალების პროფესიული მომზადებისა და განვითარების, ასევე, ქალთა გაძლიერების მე-4 პრინციპის განხორციელებისა და ორგანიზაციული კულტურის პოზიტიური ცვლილების ხელშეწყობისთვის იყენებენ. 

წინამდებარე სახელმძღვანელო საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობითა და იმ გამოცდილების გათვალისწინებით შემუშავდა, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და კრეატიული განვითარების ცენტრის მიერ საქართველოს 11 კომპანიაში განხორციელებული მენტორობის საპილოტე პროგრამების მიხედვით შეიქმნა. სახელმძღვანელოს მიზანია, კომპანიებს მენტორობის ისეთი სპეციალური პროგრამების ჩამოყალიბებასა და დანერგვაში დაეხმაროს, რომლებიც მათ კონკრეტულ საჭიროებებს დააკმაყოფილებს. 

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): Manuals/guides
პუბლიკაციის წელი
2020
გვერდების რაოდენობა
92