სპორტსმენები ერთიანდებიან ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ: საქართველოს გამოცდილება

Image
Sports united to And Violence Sgainst Women and Girls

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია პარტნიორებს საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის დაძლევის კუთხით (VAWG/DV) 2010 წლიდან ეხმარება. ჩვენთვის ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრების საფუძველს გაეროს გენერალური მდივნის მიერ 2008 წელს დაწყებული კამპანია „გავერთიანდეთ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ“ წარმოადგენს.

აღნიშნული პუბლიკაცია შეეხება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის სპორტსმენებთან თანამშრომლობას, რომელიც 2010 წლიდან ქალებისა და გოგოების წინააღმდეგ ძალადობის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრებისთვის არსებობს. იგი მიზნად ისახავს ჩვენი ერთობლივი მოგზაურობის, მიღწევებისა თუ გამოწვევების აღწერას და, ასევე, მიღებული გამოცდილების გაეროს პარტნიორებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერსებული პირებისთვის გაზიარებას.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): კაზუსები
პუბლიკაციის წელი
2018
გვერდების რაოდენობა
24