თანასწორობა - გზა ძლიერი ბიზნესისკენ: გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება კერძო სექტორში; მონაწილეთათვის დასარიგებელი მასალა

Image

თანასწორობა - გზა ძლიერი ბიზნესისკენ ტრენინგის სახელმძღვანელო განკუთვნილია კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, გენდერული თანასწორობისა და კორპორაციულ მდგრადობაში გენდერული ასპექტების შესახებ ტრენინგების ჩასატარებლად. სახელმძღვანელოთი სარგებლობა შეუძლიათ კომპანიების წარმომადგენლებს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ოფისებსა და იმ არასამართავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც კორპორაციული მდგრადობისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მუშაობენ. ასევე, სახელმძღვანელო განკუთვნილია პროფესიული კავშირებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, რომლებიც გენდერული თანასწორობის სწავლებაში არიან ჩართულები. სახელმძღვანელო ეყრდნობა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს გლობალური შეთანხმების მიერ შემუშავებულ ქალთა გაძლიერების პრინციპებს.

სახელმძღვანელო ორი ნაწილისგან შედგება:

  1. მონაწილეთათვის დასარიგებელი მასალა, რომელშიც თავმოყრილია დამხმარე ინფორმაცია, მონაცემები და სხვა კომპანიების მაგალითები. ლექციებისა თუ სავარჯიშოების პროცესში ის შეიძლება ტრენერებმაც გამოიყენონ.
  2. ტრენერებისთვის განკუთვნილი მეთოდური სახელმძღვანელო, რომელიც რეკომენდაციებსა და ინტერაქტიულ სავარჯიშოებს შეიცავს. მასალა იხილეთ შემდეგ ბმულზე

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): Manuals/guides
პუბლიკაციის წელი
2016
გვერდების რაოდენობა
32
news
უახლესი ამბები