სახელმძღვანელო ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) შესახებ

Image
სახელმძღვანელო ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) შესახებ - ყდა

სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და მისი განხორციელებს ხელშეწყობას საქართველოში. სახელმძღვანელო მოიცავს კონვენციისა და მისი თანმდევი დოკუმენტების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას, კონვენციის მიზნებს, დაცული უფლებების სფეროს მიმოხილვასა და პრაქტიკულ რჩევებს მისი ეფექტიანი გამოყენებისთვის.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც სურთ, აიმაღლონ ცნობიერება კონვენციის, მისი ძირითადი პრინციპებისა და მიზნების შესახებ. ამასთან, სახელმძღვანელო ეფუძნება CEDAW კომიტეტის მიერ საქართველოს მიმართ გაცემულ რეკომენდაციას, გააძლიეროს ძალისხმევა კონვენციის, დამატებითი ოქმისა და ზოგადი რეკომენდაციების ფართოდ გავრცელებისა და ცნობიერების ასამაღლებლად.

სახელმძღვანელო მომზადდა CRRC-საქართველოს მიერ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის „ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის საქართველოში“ ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით.

View online/download

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): Manuals/guides
UN Women office publishing: Georgia Country Office
პუბლიკაციის წელი
2024
გვერდების რაოდენობა
35
news
უახლესი ამბები