ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის საქართველოში (WILD)

Image
ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის საქართველოში (WILD) - ყდა

დოკუმენტში შეგიძლიათ იხილოთ მოკლე ინფორმაცია პროექტის „ქალთა ლიდერობა დემოკრატიისთვის საქართველოში“(WILD) შესახებ, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ, შვეიცარიის განვითრებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მხარდაჭერით ხორციელდება.

View online/download

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

UN Women office publishing: Georgia Country Office
პუბლიკაციის წელი
2023
გვერდების რაოდენობა
2