ქვეყნის გენდერული თანასწორობის პროფილი

ქვეყნის გენდერული თანასწორობის პროფილი გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მიმართულებით არსებული მდგომარეობის შესაფასებლად მნიშვნელოვან გზამკვლევს წარმოადგენს. დოკუმენტში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული ვითარება საქართველოში მდგრადი განვითარების ინდიკატორებზე დაყრდნობითა და პეკინის სამოქმედო პლატფორმისა და ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის გათვალისწინებითაა აღწერილი.

დოკუმენტი პეკინის სამოქმედო პლატფორმის 12 მნიშვნელოვან სფეროს მიმოიხილავს. ეს სფეროებია: ქალების გაძლიერების ინსტიტუციური მექანიზმები; ქალები და სიღარიბე; ქალების განათლება და სწავლება; ქალები და ჯანმრთელობა; ქალთა მიმართ ძალადობა; ქალები და შეიარაღებული კონფლიქტი/ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება; ქალები და ეკონომიკა; ქალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში; ქალები და მედია; ქალები სოფლის მეურნეობასა და გარემოს დაცვაში; გოგოების უფლებები. მეთორმეტე მიმართულება - ქალთა უფლებები - დანარჩენი 11 სფეროს კონტექსტშია წარმოდგენილი.

ქვეყნის გენდერული თანასწორობის პროფილი თითოეულ თემატურ სფეროში არსებული პოლიტიკისა და უახლესი ხელმისაწვდომი რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემების ანალიზის საფუძველზეა შექმნილი. იგი სამართლებრივ და პოლიტიკურ სფეროებში არსებულ გენდერულ სხვაობებს ავლენს და საქართველოში გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისთვის რეკომენდაციებს წარმოადგენს.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება;

Resource type: შეფასებები

პუბლიკაციის წელი: 2021

გვერდების რაოდენობა: 128

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)