საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასება - მეორე ტალღა

Image
საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასება - მეორე ტალღა. ფოტო: გაერო საქართველოში

წინამდებარე კვლევა მომზადებულია გაეროს სამი სააგენტოს - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), გაეროს მოსახლეობის ფონდისა (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) ინიციატივით, შვედეთისა და ნორვეგიის მთავრობების ხელშეწყობით CRRC- საქართველოს მიერ.

ანგარიშში წარმოდგენილია 2020 წლის ოქტომბერში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები COVID-19 პანდემიის ზეგავლენის შესახებ საქართველოში მცხოვრებ ქალებსა და კაცებზე. კვლევის შედეგები შედარებულია გამოკითხვის პირველი ტალღის მიგნებებთან, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ 2020 წლის მაისში ჩატარდა.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

თემები: COVID-19 Gender statistics
პუბლიკაციის წელი
2021
გვერდების რაოდენობა
70