ქალთა გაძლიერების პრინციპები საქართველოში

Image
საქართველოში „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ ხელმომწერი კომპანიების წარმატების ისტორიები. ფოტო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ნორვეგიიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებით, 2017 -2020 წლებში განახორციელა პროექტი „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში“. პროექტის ფარგლებში, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობა ქალთა გაძლიერების პრინციპების ინსტრუმენტზე დაყრდნობით მიმდინარეობდა. შედეგად, ამ პრინციპებს 80 კომპანია შეუერთდა.

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია საქართველოში ქალთა გაძლიერების პრინციპებზე ხელმომწერი კომპანიების წარმატების ისტორიები, რომლებიც გენდერული თანასწორობის მიღწევის გზაზე მათ საქმიანობას ასახავს. ეს ისტორიები გვაჩვენებს, რომ კომპანიებმა, რომლებმაც გენდერული თანასწორობის ღირებულებები გაითავისეს, ინკლუზიობის ხარისხის ზრდას მიაღწიეს და დარწმუნდნენ, რომ თანასწორობა არა მხოლოდ სწორი მიდგომა და ღირებულება, არამედ ბიზნესისთვის მომგებიანი გადაწყვეტილებაა.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): კაზუსები
პუბლიკაციის წელი
2021
გვერდების რაოდენობა
24