საქართველოში COVID-19-ით გამოწვეული სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასება

ახალი კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ და იზოლაციამ არათანაბარი გავლენა იქონია გოგოებსა და ქალებზე, განსაკუთრებით კი იმ გოგოებსა და ქალებზე, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ. სწრაფი გენდერული შეფასების ანგარიშში წარმოდგენილია სიღრმისეული კვლევის შედეგები და გაანალიზებულია პანდემიის გავლენა როგორც ზოგადად საქართველოს მოსახლეობაზე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებსა და გოგოებზე. ქვეყნის წარმომადგენლობით მოსახლეობის გამოკითხვისა და თვისებრივი კვლევის შედეგების საფუძველზე შექმნილი წინამდებარე დოკუმენტი მიზნად ისახავს, საზოგადოებას მიაწვდინოს მარგინალიზებული ჯგუფების ხმები, ხოლო გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და პრაქტიკოსებს ემპირიულ მონაცემებზე დაფუძნებული რეკომენდაციები შესთავაზოს.

სწრაფი გენდერული შეფასება წარმოადგენს პანდემიის ზეგავლენის შეფასების ფართო ინიციატივის ნაწილს, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ტარდება. საქართველოში კვლევა განხორციელდა პროექტის „კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და გაეროს ერთობლივი პროგრამის „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის საქართველოში“ მიერ, მდგრადი განვითარების მიზნების ფონდის მხარდაჭერით.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ინგლისური, ქართული

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: COVID-19;

Resource type: შეფასებები

პუბლიკაციის წელი: 2020

გვერდების რაოდენობა: 64

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)