ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში

ანგარიში ”ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში“ ქალების ეკონომიკური არააქტიურობისა და არაფორმალური დასაქმების მიზეზებსა და შედეგებს საქართველოში იკვლევს, რათა ხელი შეუწყოს ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდას. კვლევის მეთოდოლოგია თვისებრივ და რაოდენობრივ კომპონენტს აერთიანებს. თვისებრივი მონაცემების შეგროვება ფოკუს ჯგუფებსა და ექსპერტებთან ინტერვიუებს მოიცავდა, რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება კი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვას გულისხმობდა, რომელიც, თავის მხრივ, საქართველოს მოსახლეობისთვის წარმომადგენლობითია. სულ 1,438 რესპონდენტი გამოიკითხა.

კვლევა მომზადდა პროექტის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ საწყისი ფაზის ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) ფინანსური მხარდაჭერით. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC საქართველო), დოქტორმა ალექსის დაიმონდმა და დოქტორმა მარგარეტ ჯენკინსმა კვლევის დიზაინი და შედეგების ანალიზი შეასრულეს, CRRC საქართველომ კი მონაცემთა შეგროვება განახორციელა.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ინგლისური, ქართული

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ეკონომიკური გაძლიერება

Resource type: სამეცნიერო სტატიები

პუბლიკაციის წელი: 2018

გვერდების რაოდენობა: 44

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)