სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება

Image
The Gender Assessment of Agriculture and Local Development Systems in Georgia

სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასების კვლევა მომზადებულია ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდის (ეისითი) მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით. 2018 წლის ივნისში ანგარიშში უახლესი ცვლილებები იქნა შეტანილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კონსულტანტის ნატო ალხაზიშვილის მიერ პროექტის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ საწყისი ფაზის ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) ფინანსური მხარდაჭერით. წინა კვლევის მონაცემების გასაახლებლად არ ჩატარებულა რაოდენობრივი კვლევა.

კვლევაში წარმოდგენილია ცენტრალური თუ ადგილობრივი მთავრობებისა და დონორი ორგანიზაციების მიერ სოფლის მეურნეობასა და ადგილობრივ განვითარებასთან დაკავშირებული არსებული პოლიტიკის, განხორციელებული პროგრამებისა და სისტემების უახლესი ანალიზი გენდერულ ჭრილში. კვლევა მოიცავს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და საქართველოს ხუთ რეგიონს: კახეთს, სამცხე-ჯავახეთს, ქვემო ქართლს, შიდა ქართლსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთს.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2018
გვერდების რაოდენობა
46