სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება

სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასების კვლევა მომზადებულია ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდის (ეისითი) მიერ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით. 2018 წლის ივნისში ანგარიშში უახლესი ცვლილებები იქნა შეტანილი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კონსულტანტის ნატო ალხაზიშვილის მიერ პროექტის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ საწყისი ფაზის ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) ფინანსური მხარდაჭერით. წინა კვლევის მონაცემების გასაახლებლად არ ჩატარებულა რაოდენობრივი კვლევა.

კვლევაში წარმოდგენილია ცენტრალური თუ ადგილობრივი მთავრობებისა და დონორი ორგანიზაციების მიერ სოფლის მეურნეობასა და ადგილობრივ განვითარებასთან დაკავშირებული არსებული პოლიტიკის, განხორციელებული პროგრამებისა და სისტემების უახლესი ანალიზი გენდერულ ჭრილში. კვლევა მოიცავს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და საქართველოს ხუთ რეგიონს: კახეთს, სამცხე-ჯავახეთს, ქვემო ქართლს, შიდა ქართლსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთს.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართულიინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ეკონომიკური გაძლიერება

Resource type: შეფასებები

პუბლიკაციის წელი: 2018

გვერდების რაოდენობა: 46

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)