ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა

Image
2018-2020 National Action Plan of Georgia for Implementation of the UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security

ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების განხორციელების 2018-2020 წლების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2018 წლის 10 აპრილს საქართველოს მთავრობის N173 დადგენილებით დამტკიცდა.

წინამდებარე სამოქმედო გეგმა შემუშავდა საქართველოს მთავრობის მიერ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერით, ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელ სახელმწიფო უწყებებთან, დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან კონსულტაციების საფუძველზე.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2018
გვერდების რაოდენობა
24