სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისთვის

სახელმძღვანელო შეიქმნა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ სა­ქართველოს კანონმდებლობის თანახმად და მოიცავს ინფორმაციას როგორც სამართლებრივი რეგულაციების, ასევე სახელმწიფო სერვისების შესახებ. სახელმძღვანელო, უპირველესად, დაეხმარება დაინტერესებულ სახელმწიფო მოხელეებს ზუსტად განსაზღვრონ, თუ როგორ იმოქმედონ ძალადობის შემთხვევის აღმოჩენისას, ვის მიმართონ და რა ღონისძიებების გატარება მოითხოვონ. თუმცა წიგნი ასევე საინტერესოა ყველა იმ ორგანიზაციისა თუ პირისათვის, ვინც ოჯახში ძალადობის თემაზე მუშაობს და სურს დახმარება გაუწიოს მსხვერპლს.

სახელმძღვანელო შედგენილია უახლესი საკანონმდებლო ცვლილებების მიხე­დვით, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 17 ნოემბერს დაამ­ტკიცა. ასევე, დეტალურად არის მოცემული ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების, ცხელი ხაზისა თუ სხვა სახელმწიფო სერვისების შესახებ.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ქალთა და გოგონათა წინააღმდეგ ძალადობის აღკვეთა

Resource type:

პუბლიკაციის წელი: 2014

გვერდების რაოდენობა: 19

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)

მსგავსი სიახლეები

დაკავშირებული ამბები