ქალთა გაძლიერების პრინციპების საკომუნიკაციო გზამკვლევი

Image
ქალთა გაძლიერების პრინციპების საკომუნიკაციო გზამკვლევი. ფოტო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია

ქალთა გაძლიერების პრინციპების საკომუნიკაციო გზამკვლევის მიზანია, დაეხმაროს ამ პრინციპებზე ხელმომწერ კომპანიებს, შიდა თუ გარე კომუნიკაციაში გენდერული თანასწორობა დანერგონ და ხელი შეუწყონ ქალთა გაძლიერების პრინციპების პოპულარიზაციასა და ფართოდ გავრცელებას. საკომუნიკაციო გზამკვლევის გამოყენება კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტებს, გენდერისა და ქალთა გაძლიერების საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებს შეუძლიათ.

საკომუნიკაციო გზამკვლევი კომპანიებს ისეთი საკომუნიკაციო მასალის შემუშავებაში დაეხმარება, რომელიც თანასწორობისა და მრავალფეროვნების პრინციპებს ეფუძნება. მასში წარმოდგენილია ტექსტების ნიმუშები, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია როგორც წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის, ისე ვიზუალური და აუდიომასალის მომზადების დროს. გენდერულად მგრძნობიარე კომუნიკაციას შეუძლია, შეცვალოს წარმოდგენები, სტერეოტიპები და მნიშვნელოვნად დააჩქაროს საზოგადოებისთვის სასარგებლო ცვლილებები.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): Manuals/guides
პუბლიკაციის წელი
2020
გვერდების რაოდენობა
14
news
უახლესი ამბები