ხელოვანები ერთიანდებიან ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ: საქართველოს გამოცდილება

Image
Arts United to End Violence against Women: Experience from Georgia

აღნიშნული პუბლიკაცია შეეხება გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ხელოვანთა თანამშრომლობას, რომელიც 2010 წლიდან ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის შესახებ ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრებას ემსახურება. იგი მიზნად ისახავს ჩვენი ერთობლივი მიღწევებისა თუ გამოწვევების აღწერასა და, ამავდროულად, მიღებული გამოცდილების გაეროს პარტნიორებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის გაზიარებას.

წარმოდგენილი პუბლიკაცია უკვე მეორე გამოცემაა, რომელიც ასახავს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელებთან პარტნიორობას ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ნულოვანი ტოლერანტობის დასამკვიდრებლად.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): კაზუსები
პუბლიკაციის წელი
2019
გვერდების რაოდენობა
25