ხელოვანები ერთიანდებიან ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ: საქართველოს გამოცდილება

აღნიშნული პუბლიკაცია შეეხება გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ხელოვანთა თანამშრომლობას, რომელიც 2010 წლიდან ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის შესახებ ნულოვანი ტოლერანტობის დამკვიდრებას ემსახურება. იგი მიზნად ისახავს ჩვენი ერთობლივი მიღწევებისა თუ გამოწვევების აღწერასა და, ამავდროულად, მიღებული გამოცდილების გაეროს პარტნიორებისთვის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის გაზიარებას.

წარმოდგენილი პუბლიკაცია უკვე მეორე გამოცემაა, რომელიც ასახავს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელებთან პარტნიორობას ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ნულოვანი ტოლერანტობის დასამკვიდრებლად.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ქალთა და გოგონათა წინააღმდეგ ძალადობის აღკვეთა

Resource type: კაზუსები

პუბლიკაციის წელი: 2019

გვერდების რაოდენობა: 25

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)