ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

„ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა” 2018 წლის 11 აპრილს, საქართველოს მთავრობის N175 დადგენილებით დამტკიცდა.

სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს ეროვნულ ჩარჩო დოკუმენტს, რომელიც ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის მიმართულებით განსახორციელებელ ღონისძიებებს აერთიანებს.

ევროპის საბჭოს „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ“კონვენციით განსაზღვრული დებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს მიერ 2017 წელს იქნა რატიფიცირებული, სამოქმედო გეგმა ოჯახში ძალადობის გენდერულ ხასიათს ითვალისწინებს და ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის ფენომენს გლობალურ ჭრილში განიხილავს.

„ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის” ეფექტიანი აღსრულებისა და მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად, განისაზღვრა ინდიკატორები, საბაზისო და სამიზნე ნიშნულები როგორც მიზნების, ისე ამოცანების დონეზე.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ქალთა და გოგონათა წინააღმდეგ ძალადობის აღკვეთა

Resource type: სტრატეგიული გეგმები

პუბლიკაციის წელი: 2018

გვერდების რაოდენობა: 12

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)