ლგბტ+ ჯგუფის უფლებრივი მდგომარეობის შეფასება საქართველოში

Image
ლგბტ+ ჯგუფის უფლებრივი მდგომარეობის შეფასება საქართველოში

დოკუმენტები მიმოიხილავს საქართველოში ლგბტქი ადამიანების უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობის პრაქტიკასა და პრობლემატიკას, სახელმწიფოს მიერ გატარებულ პოლიტიკას ლგბტქი ჯგუფის მიმართ, საერთაშორისო სტანდარტებსა და საქართველოს მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს და ა.შ. ამას გარდა, დოკუმენტები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებისთვის შემუშავებულ რეკომენდაციებსაც აერთიანებს.

კვლევა მომზადდა საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, გაეროს განვითარების პროგრამისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის ხელშეწყობითა და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.

View online/download

  • ლგბტ+ ჯგუფის უფლებრივი მდგომარეობის შეფასება საქართველოში (ქართული, ინგლისური)
  • ლგბტ+ პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების მიმოხილვა (ქართული, ინგლისური)

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

UN Women office publishing: Georgia Country Office
პუბლიკაციის წელი
2022
გვერდების რაოდენობა
66