გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ცვლილებების ისტორია: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

Image
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ცვლილებების ისტორია: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ცვლილებების ისტორიების სერია“, რომელიც კვარტალურად ქვეყნდება, ადამიანების ცხოვრებაზე მსოფლიოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქმიანობის გავლენას ასახავს და ხაზს უსვამს იმ პარტნიორობებს, რომელთა დახმარებითაც აღნიშნული საქმიანობა შესაძლებელი გახდა.

2021 წლის სექტემბრის ცვლილებების ისტორია ეძღვნება გაეროს უშიშროების საბჭოს 29 ოქტომბრის ღია დებატებამდე ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამულ და პარტნიორობაზე დამყარებულ საქმიანობას, რომელიც მიმართულია ქალების ეფექტიანი მონაწილეობისა და ლიდერობის მხარდაჭერისკენ საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობის მშენებლობისთვის.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2021
გვერდების რაოდენობა
3
news
უახლესი ამბები