თანასწორობა ბიზნესში: გენდერული თანასწორობა საქართველოს ბიზნესსექტორის წარმატების საფუძველი

პუბლიკაციაში მოცემულია ინფორმაცია იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობენ ქალთა მხარდაჭერასა და გაძლიერებას სამუშაო ადგილებზე, ბაზარზე თუ საზოგადოებაში. მასში აღწერილია საერთო ვითარება და მოცემულია ინფორმაცია ქალების მდგომარეობაზე ზოგადად და კერძოდ საქართველოში. ასევე, მოცემულია ინფორმაცია თუ როგორ შეიძლება, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების გაძლიერებაზე ორიენტირებული პრინციპების განხორციელება. ამასთან, პუბლიკაცია გვაცნობს სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან განხორციელებული საქმიანობის კონკრეტულ მაგალითებს და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პრინციპების მსოფლიო მოძრაობაში მონაწილეობის დადებით გამოცდილებას.

პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოში” ფარგლებში. პროექტი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში კერძო სექტორის აქტიურ ჩართვას ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საქმეში.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ეკონომიკური გაძლიერება

Resource type: საუკეთესო პრაქტიკები

პუბლიკაციის წელი: 2019

გვერდების რაოდენობა: 16

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)