თანასწორობა ბიზნესში: გენდერული თანასწორობა საქართველოს ბიზნესსექტორის წარმატების საფუძველი

Image
Putting Gender Equality at the Heart of the Business Sector in Georgia

პუბლიკაციაში მოცემულია ინფორმაცია იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც ხელს უწყობენ ქალთა მხარდაჭერასა და გაძლიერებას სამუშაო ადგილებზე, ბაზარზე თუ საზოგადოებაში. მასში აღწერილია საერთო ვითარება და მოცემულია ინფორმაცია ქალების მდგომარეობაზე ზოგადად და კერძოდ საქართველოში. ასევე, მოცემულია ინფორმაცია თუ როგორ შეიძლება, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების გაძლიერებაზე ორიენტირებული პრინციპების განხორციელება. ამასთან, პუბლიკაცია გვაცნობს სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან განხორციელებული საქმიანობის კონკრეტულ მაგალითებს და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პრინციპების მსოფლიო მოძრაობაში მონაწილეობის დადებით გამოცდილებას.

პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური განვითარებისთვის საქართველოში” ფარგლებში. პროექტი ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში კერძო სექტორის აქტიურ ჩართვას ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების საქმეში.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2019
გვერდების რაოდენობა
16