მსოფლიო ქალთა პროგრესი 2019-2020: ოჯახები ცვალებად მსოფლიოში; მოკლე მიმოხილვა

Image
Families in the Changing World

მსოფლიო სწრაფად იცვლება. შესაბამისად, იცვლება ოჯახები და ქალებისა და გოგოების როლიც ოჯახში. როგორც ადრე, ოჯახის „სტანდარტული“ ფორმა ამჟამადაც არ არსებობს. საჭიროა კანონმდებლობისა თუ პოლიტიკის ცვლილება და ადაპტირება, რათა ოჯახების მხარდაჭერა და ოჯახის ყველა წევრის საჭიროებების დაკმაყოფილება მოხდეს. სწორედ ამ მიზნით, „მსოფლიო ქალთა პროგრესი“ აფასებს ოჯახური ცხოვრების ცვლილების მასშტაბსა თუ ფარგლებს და მათ გავლენას გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა გაძლიერებაზე.

მსოფლიოს საუკეთესო ხელმისაწვდომ მონაცემებზე დაყრდნობით, ანგარიშში წარმოდგენილია ყოვლისმომცველი მოქმედების გეგმა, რომელიც პოლიტიკის განმსაზღვრელი მხარეებისთვისაა (გენდერული თანასწორობის მხარდამჭერები, მთავრობები, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოები) განკუთვნილი. იგი მიზნად ისახავს ყველა ქალისა და გოგოსთვის ადამიანის უფლებების რეალობად ქცევას მათი ოჯახების მდგომარეობის მიუხედავად.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2019
გვერდების რაოდენობა
32
news
უახლესი ამბები