რას ვაკეთებთ

საქმიანობის ამ სფეროში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამული ინტერვენციები გაეროს უშიშროების საბჭოს №1325 რეზოლუციას ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესახებ და ასევე შემდგომში მიღებულ რეზოლუციებს ეყრდნობა. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ინტერვენციები მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ქალთა მონაწილეობას მშვიდობისა და ნდობის დამყარების ფორმალურ და არაფორმალურ პროცესებში. გაიგე უფრო მეტი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, სახელმწიფო და არასამთავრობო პარტნიორებთან ერთად, საქართველოში ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის მიზნით მუშაობს. ორგანიზაცია ტექნიკურ დახმარებას უწევს მთავრობას ქვეყნისთვის დადგენილი მდგრადი განვითარების მიზნების, კერძოდ, მდგრადი განვითარების მე-5 მიზნისთვის აუცილებელი ამოცანების მიღწევაში, ეროვნული კანონებისა და პოლიტიკის საქართველოს მიერ ადამიანის უფლებათა სფეროში ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაში. გაიგე უფრო მეტი

მზარდი ფაქტები და მონაცემები ადასტურებენ, რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების წარმატებით განხორციელება ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გარეშე შეუძლებელია. გაიგე უფრო მეტი

გენდერული საკითხის ჩართვა ეროვნული დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესებში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოში მუშაობის ახალი სფეროა. 2013-2014 წლებში ორგანიზაციამ შეაგროვა მონაცემები ეთნიკური უმცირესობების, პატიმარი და ყოფილი პატიმარი, დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული, ასევე მაღალმთიან იზოლირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოწყვლადი ქალების საჭიროებების შესახებ. გაიგე უფრო მეტი

გაეროს სამთავრობათაშორისო ფორუმებზე წევრი სახელმწიფოები იკრიბებიან, რათა იმსჯელონ და შეთანხმდნენ გენდერული თანასწორობის გლობალურ ნორმებსა და სტანდარტებზე. გაიგე უფრო მეტი

სისტემის სხვადასხვა ნაწილის ერთად მოქმედების შემთხვევაში მწირი რესურსების მაქსიმალური გამოყენებით მნიშვნელოვანი შედეგის მიღწევაა შესაძლებელი. გაეროს სისტემაში გაეროს ქალთა ორგანიზაციას მინიჭებული აქვს მანდატი - უხელმძღვანელოს, ხელი შეუწყოს და კოორდინირება გაუწიოს ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია ქალთა უფლებებისა და მათთვის არსებული შესაძლებლობების სრული რეალიზებისკენ. გაიგე უფრო მეტი