სექსუალური ძალადობის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და სასამართლო განხილვის სახელმძღვანელო (გამომძიებლების, პროკურორებისა და მოსამართლეებისთვის)

Image
სექსუალური ძალადობის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და სასამართლო განხილვის სახელმძღვანელო (გამომძიებლების, პროკურორებისა და მოსამართლეებისთვის)

საქართველოში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებისთვის მართლმსაჯულების მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისთვის ახალი სახელმძღვანელო მომზადდა. სახელმძღვანელოს მიზანი გამომძიებლების, პროკურორებისა და მოსამართლეებისთვის პრაქტიკულ საქმიანობაში დახმარება, სისხლის სამართლის საქმეებზე უკეთესი შედეგების მიღწევა და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებისთვის უსაფრთხო და მხარდამჭერი გარემოს შექმნაა.

სახელმძღვანელო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოსა და საერთაშორისო ორგანიზაცია Equality Now-ს, ასევე, საქართველოს გენერალური პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების, მათ შორის სასამართლოს წარმომადგენლების მხარდაჭერით შემუშავდა.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): Manuals/guides
პუბლიკაციის წელი
2021
გვერდების რაოდენობა
136
news
უახლესი ამბები