სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოში

Image
სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოში

დოკუმენტი ასახავს ინფორმაციას პროექტის „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოში“ შესახებ, რომელსაც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი გაეროს სააგენტოებთან - გაეროს ბავშვთა ფონდთან, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან, გაეროს განვითარების პროგრამასთან, გაეროს მოსახლეობის ფონდსა და გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლეს კომისარიატთან პარტნიორობით, მდგრადი განვითარების მიზნების ერთობლივი ფონდის მხარდაჭერით ახორციელებს.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2020
გვერდების რაოდენობა
2