ლტოლვილი ქალები საქართველოში

Image
Refugee Women in Georgia

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია საქართველოში მცხოვრები ლტოლვილი, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე, თავშესაფრის მაძიებელი ან მოქალაქეობის არმქონე ქალთა ისტორიები, მათი გეგმები და სამომავლო მიზნები.

გამოცემა მომზადდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ერთობლივი პროექტის „ლტოლვილ ქალთა ინტეგრაციის მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, გაერთიანებული ერების სათავო ოფისის ჰუმანიტარული საქმიანობისა და კრიზისებზე რეაგირების დეპარტამენტისა და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2019
გვერდების რაოდენობა
20
news
უახლესი ამბები