მსოფლიო ქალთა პროგრესი 2019-2020: ოჯახები ცვალებად მსოფლიოში; რა ეღირება?

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილი რეკომენდაციების შესასრულებლად მთავრობამ ოჯახზე მორგებული სოციალური უზრუნველყოფის ისეთი შემწეობები და სერვისები უნდა შექმნას, რომელთა მიზანი სხვადასხვა ფორმის ოჯახების მხარდაჭერა და ქალთა უფლებების დაცვაა. გაეროს კომისიამ ქალთა სტატუსის შესახებ მოუწოდა მთავრობებს, განახორციელონ ოჯახზე მორგებული ისეთი პოლიტიკა, რომელიც გენდერული თანასწორობის მიღწევასა და ქალთა გაძლიერებას ისახავს მიზნად.

პოლიტიკის ამ პაკეტის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, მაგალითად, სოციალური დაცვა, მზრუნველობის სერვისები, საყოველთაო დაზღვევა, სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებებზე წვდომასაც უზრუნველყოფს და მდგრადი განვითარების 2030 წლის დღის წესრიგითა და მიზნებითაც არის გათვალისწინებული.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ეკონომიკური გაძლიერება; გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება

Resource type: მთავარი ანგარიშები

პუბლიკაციის წელი: 2019

გვერდების რაოდენობა: 8

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)