სოფლის განვითარებისა და აგრარული პოლიტიკის გენდერული შეფასება სომხეთში

ანგარიში „სოფლის განვითარების და აგრარული პოლიტიკის გენდრული შეფასება სომხეთში“ იკვლევს სოფლად მცხოვრებ ქალებზე აგრარული და სოფლის განვითარების პროგრამებისა თუ პოლიტიკის გავლენას და არკვევს, რამდენად არიან ქალები აღნიშნული პროგრამებისა და პოლიტიკის სამიზნეები. აღნიშნულის გარდა, კვლევა სომხეთში სოფლის მეურნეობის სამართლებრივ ჩარჩოსაც მიმოიხილავს.

კვლევა ჩატარდა შერეული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რომელიც მოიცავს დოკუმენტების სიღრმისეულ კვლევას, ხელმისაწვდომი რაოდენობრივი მონაცემების ანალიზსა და ექსპერტულ ინტერვიუებს, რომელთა დახმარებითაც დოკუმენტების კვლევისა და რაოდენობრივი ანალიზის დასკვნები გადამოწმდა.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: ეკონომიკური გაძლიერება

Resource type: შეფასებები

პუბლიკაციის წელი: 2018

გვერდების რაოდენობა: 40

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)