დევნილ და კონფლიქტით დაზარალებულ ქალთა და გოგონათა საჭიროებები და პრიორიტეტები

Image

კვლევა მიზნად ისახავდა არსებული ვითარებისა და დევნილ და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა და გოგონათა საჭიროებების შეფასებას. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა მარტოხელა, მოხუც და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალთა ჯგუფებზე, მათ შორის ოჯახის მარჩენალ ქალებზე.

კვლევა ჩატარდა ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა დედების ასოციაცია „დეას“ და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის მიერ, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში, 2013 წლის სექტემბერ-აგვისტოში.

კვლევის მიზნების შესაბამისად, გამოიკითხნენ კო­ლექტიურ ცენტრებსა და კერძო საცხოვრებლებში მცხოვრები ადგილობრივი და დევნილი ქალები, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი მომვლელები, მარტოხელა, მო­ხუცი ქალები, ოჯახის მარჩენალი ქალები და ასევე მამაკაცები სამეგრელოსა და შიდა ქართლში. კვლევის შედეგებში ასახულია  განსხვავებები ადგილობრივ მოსახლეობასა და აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან დევნილების საჭიროებებს შორის, ასევე ქალთა და მამაკაცთა შორის.

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Resource type(s): კაზუსები
პუბლიკაციის წელი
2014
გვერდების რაოდენობა
34