იძულებით გადაადგილებულ და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ ქალთა სამართლებრივი საჭიროებების შესწავლა

კვლევის მიზანი იყო იძულებით გადაადგილებულ და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელ ქალთა სამართლებრივი სიტუაციის და სოციალური, იურიდიული და ეკონომიკური საჭიროებების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და გაანალიზება.

კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა კითხვარი. გამოიკითხნენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები (18 წლის და მეტი) მარნეულში და იძულებით გადაადგილებული ქალები რუსთავში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდსა და თბილისში. შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა იყო 700 რესპონდენტი (500 იძულებით გადაადგილებული ქალი და 200 ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალი). გამოყენებული იქნა მრავალსაფეხურიანი სტრატიფიცირებული (კლასტერული) შერჩევა, რომელიც გამოირჩევა კვლევაში გეოგრაფიული და დემოგრაფიული მახასიათებლების რეპრეზენტატულობით.

გამოკითხვა ჩატარდა 2013 წლის ოქტომბერ – ნოემბერში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) დაკვეთით.

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: სოფლად მცხოვრები ქალები; კონფლიქტი, ომი; მმართველობა და ეროვნული დაგეგმარება

Resource type: კაზუსები

პუბლიკაციის წელი: 2013

გვერდების რაოდენობა: 115

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)

მსგავსი სიახლეები

დაკავშირებული ამბები