დასაქმება და გენდერი საქართველოში

Image
დასაქმება და გენდერი საქართველოში ყდა

ქალები საქართველოს ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობის უმრავლესობას შეადგენენ, არ არიან დასაქმების ფორმალურ სექტორში სათანადოდ წარმოდგენილები და, ამასთან, მათ უფრო დაბალანაზღაურებადი სამსახურები აქვთ. დოკუმენტი განიხილავს, თუ რა ფაქტორები აბრკოლებს ქალების ეკონომიკურ მონაწილეობას და რამდენად ითვალისწინებს დასაქმების არსებული სტრუქტურა მათ ინტერესებს.

დოკუმენტი მომზადებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის რეგიონული პროექტის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ და პროექტის „კარგი მმართველობა გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში, შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს, ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობისა და ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.

View online/download

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

UN Women office publishing: Georgia Country Office
პუბლიკაციის წელი
2022
გვერდების რაოდენობა
5