სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება

Image

კვლევა წარმოადგენს გენდერული პერსპექტივიდან დანახულ ანალიზსა და შეფასებას სოფლის მეურნეობაში არსებულ პოლიტიკაზე, პროგრამებსა და მომსახურებებზე. კვლევაში წარმოდგენილია შეფასება, თუ რა სარგებელს იღებენ სოფლად მცხოვრები ადამიანები, განსაკუთრებით კი ქალები, არსებული პროგრამებითა და მომსახურებებით.

კვლევა ასევე მოიცავს ანალიზს ქალისა და კაცის როლზე სოფლის მეურნეობაში და წარმოადგენს რეკომენდაციებს ადგილობრივ, ინსტიტუციონალურ და პოლიტიკის დონეებზე. კვლევა განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის(UN Women) მიერ, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისთან(SCO) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობასთან ერთად(ADC).

View online/download

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები
ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

პუბლიკაციის წელი
2016
გვერდების რაოდენობა
48