სოფლის მეურნეობისა და ადგილობრივი განვითარების სისტემების გენდერული შეფასება

კვლევა წარმოადგენს გენდერული პერსპექტივიდან დანახულ ანალიზსა და შეფასებას სოფლის მეურნეობაში არსებულ პოლიტიკაზე, პროგრამებსა და მომსახურებებზე. კვლევაში წარმოდგენილია შეფასება, თუ რა სარგებელს იღებენ სოფლად მცხოვრები ადამიანები, განსაკუთრებით კი ქალები, არსებული პროგრამებითა და მომსახურებებით.

კვლევა ასევე მოიცავს ანალიზს ქალისა და კაცის როლზე სოფლის მეურნეობაში და წარმოადგენს რეკომენდაციებს ადგილობრივ, ინსტიტუციონალურ და პოლიტიკის დონეებზე. კვლევა განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის(UN Women) მიერ, სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისთან(SCO) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობასთან ერთად(ADC).

ონლაინ ვერსია/ჩამოტვირთვა

ქართული, ინგლისური

ბეჭდური ვერსიის გამოწერა

არსებული ენები: ქართული, ინგლისური

ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია

Geographic coverage: ევროპა და ცენტრალური აზია; საქართველო

თემები: გენდერული თანასწორობა და ქალთა გაძლიერება; სოფლად მცხოვრები ქალები; ეკონომიკური გაძლიერება

Resource type: სამეცნიერო სტატიები

პუბლიკაციის წელი: 2016

გვერდების რაოდენობა: 48

Publishing entities: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია გენდერული თანასწორობის და ქალთა გაძლიერებისთვის (UN Women)