სიახლეების
სტატიები
1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში

შაბათი, 30 ივლისი, 2016 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში პროგრამული ბიუჯეტირება 2012 წელს დაინერგა. ინიციატივა 2013 წლის 1 იანვრისთვის ადგილობრივი მთავრობებისგან პროგრამული ბიუჯეტების დანერგვასა და განხორციელებას მოითხოვდა, თუმცა სამი წლის შემდეგაც იგი კვლავ გამოწვევად რჩება. ეს სიახლე სათანადო დაგეგმვას, ბიუჯეტირებასა და განხორციელების შესაძლებლობებს მოითხოვს, განსაკუთრებით კი ადგილობრივ დონეზე.

1 - 1  1 შესეგი