23 ნაპოვნი შედეგები
21 - 23 $name 23 შესეგი

Georgia: Social mobilization for community welfare

ხუთშაბათი, 4 იანვარი, 2018 წელი

“Social Mobilization for Community Welfare” was produced by UN Women Georgia within the project Women for Equality, Peace and Development. That...

My Team Supports Me!

ხუთშაბათი, 4 იანვარი, 2018 წელი

This video features little girls accompanying the Georgian National Rugby Team to the pitch to sing the Georgian national anthem before the start of...

ქართულ ენას სქესს არ ასხვავებს. რატომ ასხვავებ შენ?

ხუთშაბათი, 4 იანვარი, 2018 წელი

ქართული ენა სქესს არ ასხვავებს, რატომ ასხვავებ შენ? – ეს არის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ახალი ვიდეორგოლის მთავარი გზავნილი, რომელიც გენდერული...

21 - 23 $name 23 შესეგი