1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე საქართველოს საჯარო სამსახურში

ორშაბათი, 20 სექტემბერი, 2021 წელი

კვლევა „სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე საქართველოს საჯარო სამსახურში“ გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიუროს ერთობლივი ინიციატივაა. იგი მიზნად ისახავს მტკიცებულებების შეგროვებას სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და მასზე რეაგირების პოლიტიკის შემუშავების ხელშესაწყობად.

1 - 1  1 შესეგი