1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

ინსტიტუციური მექანიზმები ქალთა გაძლიერებისთვის საქართველოში

ოთხშაბათი, 23 დეკემბერი, 2020 წელი

დოკუმენტი საქართველოში ქალთა გაძლიერებისთვის არსებული ინსტიტუციური მექანიზმების ოთხ განშტოებას აღწერს და ნათლად აჩვენებს თითოეული მათგანის ფუნქციებსა და როლს გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერებაში.

1 - 1  1 შესეგი