1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოში

სამშაბათი, 25 აგვისტო, 2020 წელი

დოკუმენტი ასახავს ინფორმაციას პროექტის „სოციალური დაცვის სისტემის ტრანსფორმაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის საქართველოში“ შესახებ.

1 - 1  1 შესეგი