1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

სოციალური დაცვის სისტემის შეფასება საქართველოში

პარასკევი, 25 დეკემბერი, 2020 წელი

აღნიშნული ანგარიში გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში მომზადდა რეგიონული პროექტის „ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში, რომელიც შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერაა დაფინანსებული.

1 - 1  1 შესეგი