1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა საქართველოში 2017 - მიღებული გამოცდილება

კვირა, 30 ივნისი, 2019 წელი

პუბლიკაცია მომზადდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ, გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ერთობლივი პროექტის „ქალთა მიმართ ძალადობის მონაცემების შეგროვების მეთოდოლოგიებისა და ეროვნული შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში.

1 - 1  1 შესეგი