1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ცვლილებების ისტორია: ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

ოთხშაბათი, 20 ოქტომბერი, 2021 წელი

2021 წლის სექტემბრის ცვლილებების ისტორია ეძღვნება გაეროს უშიშროების საბჭოს 29 ოქტომბრის ღია დებატებამდე ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიმართულებით გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამულ და პარტნიორობაზე დამყარებულ საქმიანობას ქალების ეფექტიანი მონაწილეობისა და ლიდერობის მხარდასაჭერად საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობის მშენებლობისთვის.

1 - 1  1 შესეგი