სიახლეების
სტატიები
1 ნაპოვნი შედეგები
1 - 1  1 შესეგი

გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში

შაბათი, 30 ივლისი, 2016 წელი

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში პროგრამული ბიუჯეტირება 2012 წელს დაინერგა. ინიციატივა 2013 წლის 1 იანვრისთვის ადგილობრივი მთავრობებისგან პროგრამული ბიუჯეტების დანერგვასა და განხორციელებას მოითხოვდა, თუმცა სამი წლის შემდეგაც იგი კვლავ გამოწვევად რჩება. ეს სიახლე სათანადო დაგეგმვას, ბიუჯეტირებასა და განხორციელების შესაძლებლობებს მოითხოვს, განსაკუთრებით კი ადგილობრივ დონეზე. მეტი

1 - 1  1 შესეგი